Guru 2018-01-22T02:34:44+00:00

4 Guru Pengajar Kelompok Bermain (KB) Al Madina School

39 Siswa Keseluruhan

12 Tenaga Pendidik Taman Kanak Kanak (TK) Al Madina School

156 Siswa Keseluruhan

44 Guru Sekolah Dasar (SD) Al Madina School

584 Siswa Keseluruhan

21 Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Madina

277 Siswa Keseluruhan

DAFTAR GURU

KB ISLAM AL MADINA

No Nama Guru Jabatan Pendidikan
1 Rakhma Esmisoen Maroety, S. Psi. Koordinator KB S1 Psikologi
2 Siti Nur Aminingsih, S.Pd Wali Kelas S1 PAI
3 Alvira Widyastuti, S.Pd Guru Kelas S1 PAUD
4 Meike Makagingge Wali Kelas SMA
5 Indah Sulistyawati, SE Admin S1
6 Shendi Wijaya Admin SMA
7 Agus Setiyaningsih CS SMA

DAFTAR GURU

TK ISLAM AL MADINA

No Nama Guru Jabatan
1 Suci Rohaniyah, S.Pd Kepala Sekolah
2 Itsna Wahyu Agustina, S.Pt WA.Ka Kurikulum
3 Restuti Wulandari, S. Psi Wa. Ka Kesiswaan
4 Rizki Nurzakki, S. Pd WA. Ka Sarpras
5 Siti Luqfinani, S.Pd Guru Kelas
6 Nunung Prabandani, S. Psi Guru Kelas
7 Kris Widyawati, A.Ma Guru Kelas
8 Siswiyanti, S. Pd.I Guru Kelas
9 Nur Aeni Octaviati, S.Pd Guru Kelas
10 Umi Thoyibah, S.Pd.AUD Guru Kelas
11 Siti Ma’rifah, S.Ag Guru Kelas
12 Siti Mardiati Yuni Eka Wulandari Pendamping
DAFTAR GURU 
SD ISLAM AL MADINA
No. Nama Keterangan
1 Sepul Imam, S.Pd.I. Kepala Sekolah
2 Moh. Ngisom, S.Ag. Waka. Kurikulum
3 Windyati, S.Pd. Waka. Kesiswaan
(Guru Kelas III A)
4 Khoiruliono Abdullah, S.Pd. Waka. Sapras dan Humas
(Guru Kelas II A)
5 Aslich Ummiyah W., S.Pd. Guru Kelas I A
6 Triyana Noviasari, S.Pd. Guru Kelas I B
7 Endang Suwarti, S.Pd. Guru Kelas I C
8 Tri Nur Aisyah, S.Pd. Guru Kelas II B
9 Intan Puspita Zuhrida, S.Pd. Guru Kelas II C
10 Agus Sulakmono, S.Pd., M.Pd.I. Guru Kelas II D
11 Nur Anisah, S.Pd. Guru Kelas III B
12 Maulana Dias Putra, S.Pd. Guru Kelas III C
13 Fella Veronica Ahmad, S.Pd. Guru Kelas III D
14 Ngariatun, S.Pd. Guru Kelas IV A
15 Anisatun Khoeriyah, S.Pd. Guru Kelas IV B
16 Rizky Ardhi Wicaksono, S.Pd., M.Pd. Guru Kelas IV C
17 Maghfiroh, S.Pd. Guru Kelas IV D
18 Lilik Kuriyati, S.Pd. Guru Kelas V A
19 Arifatul Musyafa’ah MK, S.Pd. Guru Kelas V B
20 Muarofah, S.Pd. Guru Kelas V C
21 Sulistyowati, S.Pd. Guru Kelas VI A
22 Nurul Widiawatik, S.Pd. Guru Kelas VI B
23 Azri Setyo Rini, S.Pd. Guru Kelas VI C
24 Nur Rochman, S.Komp. Guru TIK.
25 Alif Wahyu Setianing F., S.Pd. Guru TIK.
26 Risa Amin Saputri, S.Pd.I. Guru PAI
27 Alek Budi Santoso, S.Pd.I. Guru PAI
28 Tsaniyatum Mau’nah, S.Pd. Guru Ing
29 Anwar Saleh Hasibuan, Lc. Guru PAI
30 Ahmad Qowiyyul Aziz, S.Pd.I. Guru PAI
31 Idzatin Nasikin, S.Pd. Guru PJOK
32 Agus Abdillah Apriyanto, S.Pd. Guru PJOK
33 Muliya Asih, S.Hum. Pustakawan
34 Abdul Halim AH, S.Pd.I. Koordinator BTQ
35 Nurhidayati Guru BTQ
36 Mukhoyyaroh AH, S.Pd.I. Guru BTQ
37 Sri Suhartini Guru BTQ
38 M. Malik Ibrohim, S.Pd.I. Guru BTQ
39 Ridwan Guru BTQ
40 Tsalitsatul Maghfiroh, S.Pd.I. Guru BTQ
41 Ahmad Fauzi, S.Pd.I Guru BTQ
42 Farichah, S.Sos. Guru BTQ
43 Moh. Sulton Guru BTQ
44 Dwi Nuryanto Guru BTQ
DAFTAR GURU
SMP ISLAM AL MADINA
       
NO NAMA JABATAN  MAPEL
1 Nadhirin, S.Pd.I Kepala Sekolah PAI (Fiqih)
2 Sutrisno, S.Pd Waka.Bid. Kurikulum IPS
3 M. Zuhdi, S.Pd Waka.Bid. Kesiswaan Bahasa Jawa
4 Lailus Sana, S.Pd. Waka.Bid. Sarpras PAI (Bahasa Arab, Qur’an Hadits)
5 Sulthon al Mujadidi, M.Pd Wali Kelas IX B Matematika
6 Citra Isna Norlaili, S.Pd. Wali Kelas VIII B Bahasa Inggris
7 Juni Suparyanto, S.Pd. Wali Kelas VII B Matematika
8 Heru Joko Setiono, S.Pd Wali Kelas VIII D Bahasa Indonesia
9 Inda Kurnia, S.Pd. Wali Kelas VII C Bahasa Indonesia
10 Yenni Yulianti, S.Pd Wali Kelas IX C IPA
11 Etika Yustiana, S.Pd. Wali Kelas VIII A IPS
12 Amelia Verawati, S.Pd. Wali Kelas IX A Bahasa Inggris
13 Mugi Rahayu, S.Pd. Wali Kelas VII A IPA dan TIK
14 Asrori Maulana, SH.I Guru Mapel Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Akidah Akhlaq
15 Muhammad Yusron Guru Mapel PJOK
16 Muhammad ‘Ainul Yaqin, S.Sos.I Guru Mapel Bimbingan dan Konseling
17 Dwi Kananda Tyas Sulistyo, S.Pd. Guru Mapel Prakarya dan SBK
18 Nafisyah, SKM Guru BTQ BTQ
19 Moch. Arif Lukman Chakim, S.Ps.I., AH Guru BTQ BTQ
20 Luqman Hakim, AH Guru BTQ BTQ
21 Ulul Albab, S.Ag Guru BTQ BTQ, Qur’an Hadits